Выборы президента России

2
февраля 2018
http://sverdlovsk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/